Chí Linh Center

Chí Linh Center

Chí Linh Center

VƯỢT KHÓ KHĂN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1./      Kết quả SXKD năm 2021:

Năm 2021 là năm DIC Corp có bước chuyển mình mạnh mẽ sau khi triển khai tái cấu trúc các cổ đông chiến lược. Theo đó, Đại hội cổ đông thường niên đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tham vọng rất lớn so với kết quả thực hiện năm 2020. Cụ thể: Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ là 1.500 tỷ đồng, tăng trưởng 144,8%; Lợi nhuận hợp nhất: 1.444 tỷ đồng, tăng trưởng 60,5% so với năm 2020.

Các chỉ tiêu đưa ra nêu trên đều được Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tính toán hết sức logic và khoa học, có tính chi tiết cho từng dự án của Tổng Công ty để cấu thành lợi nhuận. Theo đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và toàn thể CBCNV Tổng Công ty bước vào năm 2021 với quyết tâm rất cao hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid – 19 bùng phát nên kể từ ngày 15/7/2021 mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đều bị đóng băng, tất cả các doanh nghiệp rơi vào khó khăn trong đó các doanh nghiệp bất động sản bị ảnh hưởng rất nặng nề. Các đơn vị không thể triển khai công tác bán hàng, bàn giao sản phẩm, nghiệm thu, thanh toán công nợ,… Việc thực hiện các thủ tục pháp lý cũng rất chậm và gần như không thể triển khai vì các cơ quan Nhà nước thực hiện giãn cách chỉ làm việc online và ưu tiên mục tiêu chống dịch để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân lên trên mục tiêu phát triển kinh tế.

Trong điều kiện khó khăn trăm bề như trên, với quyết tâm vừa tham gia chống dịch vừa điều hành sản xuất kinh doanh, Ban Điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Tùy từng thời điểm, DIC Corp đã bố trí CBCNV làm việc luân phiên tại Trụ sở Tổng Công ty, trong đó đảm bảo mục tiêu không để người lao động phải ngừng việc, không có thu nhập. Đến nay, đã bước vào Quý cuối cùng của niên độ 2021, tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, có nguy cơ bùng phát trở lại, đặc biệt trên địa bàn Tp. Vũng Tàu và các tỉnh phía Nam. Do đó, DIC vẫn phải triển khai sâu rộng các giải pháp chống dịch theo quy định tại trụ sở Tổng Công ty và tại các công trình, Dự án do DIC Corp làm Chủ đầu tư nhằm đảm bảo không gián đoạn công tác sản xuất kinh doanh.

Sau khi rà soát các điều kiện pháp lý, điều kiện hạch toán doanh thu, lợi nhuận, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành DIC Corp tự tin đến thời điểm này có thể thực hiện được chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, đạt khoảng 83,1% kế hoạch đề ra. Đây là thành tựu đáng khích lệ trong điều kiện gần như toàn bộ nền kinh tế đất nước phải ngưng trệ thời gian dài ảnh hưởng của dịch covid. Song song với kết quả đạt được nêu trên, trong thời gian 6 tuần còn lại của năm 2021, Ban Điều hành tiếp tục rà soát các sản phẩm đủ điều kiện bàn giao cho khách hàng, quyết tâm triển khai bàn giao nhiều nhất có thể để tăng doanh thu, lợi nhuận cho Tổng Công ty trong năm 2021.

Với kết quả đạt được nêu trên, DIC Corp quyết tâm chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ từ 18 – 20% theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã phê duyệt.

* Về công tác thu xếp nguồn vốn:

Theo lộ trình đến năm 2025 vốn điều lệ của DIC Corp sẽ đạt khoảng 10.000 tỷ đồng. Hiện DIC Corp đã hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu riêng lẻ, ESOP và theo Giấy chứng nhận ĐKKD do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp tháng 10/2021 thì vốn điều lệ của Tổng Công ty đã đạt khoảng 4.249 tỷ đồng và trong tháng 11 năm 2021 vốn Điều lệ đạt 4.998 tỷ đồng. Căn cứ thực tế triển khai và dự kiến công tác SXKD giai đoạn 2021 - 2025 thì DIC Corp có thể hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng sớm hơn khoảng 01 năm so với kế hoạch đề ra. Đây là bước đi có tính toán cụ thể của Lãnh đạo Tổng Công ty và mang tính khả thi cao.

Ngoài việc tạo dòng tiền tốt bằng cách thu hồi công nợ tối đa của các sản phẩm bán ra thị trường cho khách hàng và nhà đầu tư cấp 2, DIC Corp tiếp tục bổ sung nguồn vốn thực hiện các Dự án trọng điểm thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vay tín dụng thương mại,… Theo đó, đến nay DIC Corp đã hoàn thành thu xếp dòng tiền khoảng trên 8.000 tỷ đồng để phục vụ việc đầu tư phát triển dự án trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

2./      Các nội dung, giải pháp chính của Kế hoạch SXKD năm 2022:

Với những thành quả đạt được một cách đáng khích lệ trong năm 2021, DIC Corp đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 và các năm tiếp theo đến 2025 trên cơ sở chủ trương chung là đảm bảo nhịp độ tăng trưởng ổn định, bền vững và đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng tốt hơn năm 2021. Các nội dung chính của kế hoạch SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

2.1./   Công tác đầu tư phát triển Dự án:

-        Như đã cam kết với các cổ đông, ngày 28/11/2021 DIC Corp sẽ tổ chức động thổ tại 03 dự án gồm: Khu dân cư thương mại Vị Thanh giai đoạn 2; Khu nhà ở Lam Hạ Center Point và Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2. Đồng thời, dự kiến khởi công 02 Dự án quy mô lớn là Khu đô thị du lịch Long Tân và Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu trong tháng 12/2021 hoặc đầu quý I/2022. Như vậy khối lượng công tác đầu tư năm 2022 là rất lớn, theo đó DIC Corp có thể mở bán các sản phẩm ở vào giai đoạn từ Quý III/2022.

-        Tập trung sử dụng tối đa nguồn vốn đã huy động để triển khai công tác bồi thường, GPMB, nhanh chóng thu hồi các quỹ đất lớn tại các Dự án trọng điểm được cấp chủ trương đầu tư như Khu đô thị du lịch Long Tân, Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu phức hợp nghỉ dưỡng – sân golf DIC Star Đồng Hới, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

-        Tiếp tục hoàn thành các thủ tục pháp lý và bồi thường, GPMB để đủ điều kiện khởi công các Dự án mới trong năm 2022 như: Chung cư A4, A5 Khu Trung tâm Chí Linh.

-        Tham gia đấu giá, đấu thầu lựa chọn Chủ đầu tư các Dự án mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các Dự án tiềm năng tại các địa phương khác trên cả nước.

Phối cảnh tổng thể chung cư A4, A5

Phối cảnh tổng thể chung cư A4, A5

2.2./   Về nguồn thu:

-        Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ tại các Dự án: Gateway, Phoenix, CSJ giai đoạn 1, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên giai đoạn 1.

-        Tập trung kinh doanh khai thác các quỹ đất tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên. Hoàn thành các thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và mở bán sản phẩm tại Dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, dự án Lam Hạ Center Point và Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2.

-        Tiếp tục kêu gọi có chọn lọc các nhà đầu tư cấp 2 trong và ngoài nước để thực hiện các dự án thành phần tại các Dự án đô thị, nhà ở do DIC Corp làm Chủ đầu tư cấp 1 để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hiện thực hóa quy hoạch được duyệt.

Với kế hoạch đầu tư và giải pháp nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành DIC Corp kỳ vọng năm 2022 sẽ đạt được chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế khoảng 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức khoảng 15 – 20%. Hiện DIC Corp đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai công tác SXKD năm 2022 theo kế hoạch đề ra.

Như vậy, từ kết quả kinh doanh năm 2021 Tập đoàn DIC tiếp tục chứng tỏ khả năng linh hoạt trong chiến lược kinh doanh khi duy trì được tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành BĐS nói riêng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Nhờ vậy, cổ phiếu DIG liên tục nằm trong danh sách khuyến nghị tích cực của các Công ty chứng khoán trên thị trường.

Với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, Tập thể Lãnh đạo, CBNV Tập đoàn DIC hoàn toàn tự tin có thể hoàn thành kế hoạch năm 2022 cũng như sẽ vượt qua mọi khó khăn để đưa doanh nghiệp trở thành một trong những Tập đoàn kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Tư vấn liên hệ
01
02
03
04
icon zalo
Go Top