GỌI NGAY

Phương thức thanh toán khi mua căn hộ block C – DIC Phoenix

Phương án thanh toán 75% nhận bàn giao căn hộ, hỗ trợ trả góp 1 năm không lãi suất:

 • Đợt 1: Khi ký HĐ quý khách thanh toán 30% giá trị căn hộ (không bao gồm KPBT)
 • Đợt 2: Sau 2 tháng kể từ ngày ký HĐ và nộp tiền đợt 1, quý khách thanh toán 15% giá trị căn hộ (không bao gồm KPBT)
 • Đợt 3: Sau 4 tháng kể từ ngày ký HĐ và nộp tiền đợt 1, quý khách thanh toán 15% giá trị căn hộ (không bao gồm KPBT)
 • Đợt 4: Khi có thông báo nhận bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 15% giá trị căn hộ (không bao gồm KPBT) và 100% KPBT
 • Đợt 5: 20% tiếp theo khách hàng được hỗ trợ trả chậm trong 1 năm không lãi suất
 1. Lần 1: Sau 3 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 2. Lần 2: Sau 6 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 3. Lần 3: Sau 9 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 4. Lần 4: Sau 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 • Đợt 6: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao giấy chủ quyền, quý khách thanh toán nốt 5% còn lại. Đồng thời ký biên bản thanh lý và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Phương án thanh toán 50% giá bán căn hộ khi ký hợp đồng:

 • Đợt 1: Khi ký HĐ quý khách thanh toán 50% giá bán căn hộ (không bao gồm KPBT)
 • Đợt 2: Khi có thông báo bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 25% giá bán căn hộ (không bao gồm KPBT)
 • Đợt 3: 20% tiếp theo khách hàng được hỗ trợ trả chậm trong 1 năm không lãi suất
 • Lần 1: Sau 3 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 • Lần 2: Sau 6 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 • Lần 3: Sau 9 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 • Lần 4: Sau 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 • Đợt 5: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao giấy chủ quyền, quý khách thanh toán nốt 5% còn lại. Đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Khi chọn phương án thanh toán này, quý khách được ưu đãi chiết khấu thêm 1 % giá bán căn hộ (không bao gồm thuế GTGT và phí bảo trì).

Phương án thanh toán 75% giá bán căn hộ khi ký hợp đồng:

 • Đợt 1: Khi ký HĐ quý khách thanh toán 75% giá trị căn hộ (không bao gồm KPBT)
 • Đợt 2: Khi có thông báo bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 100% kinh phí bảo trì. Đồng thời nhận bàn giao căn hộ
 • Đợt 3: 20% tiếp theo khách hàng được hỗ trợ trả chậm trong 1 năm không lãi suất
 1. Lần 1: Sau 3 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 2. Lần 2: Sau 6 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 3. Lần 3: Sau 9 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 4. Lần 4: Sau 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao nhà, quý khách thanh toán thêm 5% giá trị căn hộ.
 • Đợt 4: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao giấy chủ quyền, quý khách thanh toán nốt 5% còn lại. Đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Khi chọn phương án thanh toán này, quý khách được ưu đãi chiết khấu thêm 2% giá bán căn hộ (không bao gồm thuế GTGT và phí bảo trì).

Phương án thanh toán 95% giá trị căn hộ khi ký hợp đồng:

 • Đợt 1: Khi ký HĐ quý khách thanh toán 95% giá trị căn hộ (không bao gồm KPBT)
 • Đợt 2: Trong vòng 20 ngày kể từ khi thông báo bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 100% kinh phí bảo trì. Đồng thời nhận bàn giao căn hộ
 • Đợt 3: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao giấy chủ quyền, quý khách thanh toán nốt 5% còn lại. Đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Khi chọn phương án thanh toán này, quý khách được ưu đãi chiết khấu thêm 3% giá bán căn hộ (không bao gồm thuế GTGT và phí bảo trì).

Liên Hệ Tư Vấn: