GỌI NGAY

Phương thức thanh toán khi mua căn hộ DIC Phoenix

Phương án thanh toán 30% giá bán căn hộ khi ký hợp đồng:

 • Đợt 1: Khi ký HĐ quý khách thanh toán 30% giá bán căn hộ (không bao gồm KPBT)
 • Đợt 2: Trước khi nhận căn hộ 20 ngày, quý khách thanh toán 20% giá bán căn hộ và 100% kinh phí bảo trì
 • Đợt 3: 3 tháng kể từ ngày thông báo bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 15%
 • Đợt 4: 6 tháng kể từ ngày thông báo bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 10%
 • Đợt 5: 9 tháng kể từ ngày thông báo bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 10%
 • Đợt 6: 12 tháng kể từ ngày thông báo bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 10%
 • Đợt 7: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao giấy chủ quyền, quý khách thanh toán nốt 5% còn lại. Đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Phương án thanh toán 50% giá bán căn hộ khi ký hợp đồng:

 • Đợt 1: Khi ký HĐ quý khách thanh toán 50% giá bán căn hộ (không bao gồm KPBT)
 • Đợt 2: Trước khi nhận căn hộ 20 ngày, quý khách thanh toán 15% giá bán căn hộ và 100% kinh phí bảo trì
 • Đợt 3: 3 tháng kể từ ngày thông báo bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 10%
 • Đợt 4: 6 tháng kể từ ngày thông báo bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 10%
 • Đợt 5: 9 tháng kể từ ngày thông báo bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 10%
 • Đợt 6: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao giấy chủ quyền, quý khách thanh toán nốt 5% còn lại. Đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Khi chọn phương án thanh toán này, quý khách được ưu đãi chiết khấu thêm 0,5% giá bán căn hộ (không bao gồm thuế GTGT và phí bảo trì).

Phương án thanh toán 70% giá bán căn hộ khi ký hợp đồng:

 • Đợt 1: Khi ký HĐ quý khách thanh toán 70% giá bán căn hộ (không bao gồm KPBT)
 • Đợt 2: Trước khi nhận căn hộ 20 ngày, quý khách thanh toán 25% giá bán căn hộ và 100% kinh phí bảo trì. Đồng thời nhận bàn giao căn hộ
 • Đợt 3: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao giấy chủ quyền, quý khách thanh toán nốt 5% còn lại. Đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Khi chọn phương án thanh toán này, quý khách được ưu đãi chiết khấu thêm 1,5% giá bán căn hộ (không bao gồm thuế GTGT và phí bảo trì).

Phương án thanh toán 95% giá bán căn hộ khi ký hợp đồng:

 • Đợt 1: Khi ký HĐ quý khách thanh toán 95% giá bán căn hộ (không bao gồm KPBT)
 • Đợt 2: Trong vòng 20 ngày kể từ khi thông báo bàn giao căn hộ, quý khách thanh toán 100% kinh phí bảo trì. Đồng thời nhận bàn giao căn hộ
 • Đợt 3: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao giấy chủ quyền, quý khách thanh toán nốt 5% còn lại. Đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng và nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Khi chọn phương án thanh toán này, quý khách được ưu đãi chiết khấu thêm 2,5% giá bán căn hộ (không bao gồm thuế GTGT và phí bảo trì).

Liên Hệ Tư Vấn: