Chí Linh Center

Chí Linh Center

Chí Linh Center

DỰ ÁN KHU TRUNG TÂM CHÍ LINH "KHÁT KHAO VÀ TRĂN TRỞ" KỲ 3 NHỮNG KHÓ KHĂN, TRĂN TRỞ VÀ CAM KẾT

1./        Khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB:

Theo quy định của pháp luật đất đai qua các thời kỳ, Dự án Khu Trung tâm Chí Linh là dự án nhóm A với tính chất chỉnh trang phát triển khu đô thị nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do nhà nước tổ chức thực hiện và bàn giao lại đất sạch cho DIC Corp để đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, DIC Corp luôn thực hiện đúng trách nhiệm của Chủ đầu tư như chi trả kịp thời, đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất.

 

 

Ảnh: Người dân quan tâm, tìm hiểu về bồi thường, hỗ trợ khi triển khai dự án

 

 

Ảnh: Một buổi họp dân tại tổ dân phố về chính sách bồi thường hỗ trợ cho người dân

 

 

Ảnh: Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện GPMB tại khu đất

 

Ảnh: Phối hợp với chính quyền địa phương chi trả kịp thời tiền hỗ trợ đền bù cho người dân

 

Ảnh: Kiên trì, vận động, đối thoại với dân ngay tại nhà đối với các trường hợp chưa đồng ý

 

Ảnh: Lãnh đạo DIC đối thoại với đại diện người dân tại trụ sở Tổng công ty 

Tuy nhiên, do quy định về bồi thường tại Luật Đất đai 2003 có một số thay đổi so với trước đây nên từ năm 2004 đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Khu Trung tâm Chí Linh gặp vô vàn khó khăn (chỉ bồi thường thêm được 3,4ha), nhiều vấn đề nằm ngoài khả năng thẩm quyền giải quyết của DIC Corp do phụ thuộc vào cơ quan nhà nước.

Để đẩy nhanh công tác thu hồi đất, ngoài việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, DIC Corp còn đưa ra rất nhiều giải pháp như: ban hành các chính sách hỗ trợ của chủ đầu tư đối với các hộ bị thu hồi đất; Đề xuất điều chỉnh quy hoạch, giảm quỹ đất kinh doanh để bố trí quỹ đất tái định cư tại chỗ cho các hộ dân có đất bị thu hồi.

Tuy nhiên do Nhà nước chưa thực hiện các giải pháp quyết liệt nên công tác bồi thường rất chậm trễ, trải qua hơn 17 năm mà diện tích Nhà nước bàn giao cho doanh nghiệp không đáng kể dẫn tới doanh nghiệp không thể triển khai đầu tư Dự án theo tiến độ đề ra, bắt buộc DIC Corp phải tiến hành các thủ tục để gia hạn Dự án.  

 

Ảnh: Một số khu vực chưa được giải phóng mặt bằng

Như vậy, việc chậm tiến độ triển khai Dự án là do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (thuộc trách nhiệm của Nhà nước), chứ không thuộc trách nhiệm của DIC Corp. Tuy nhiên, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của DIC Corp vì đa số người dân không hiểu tường tận vấn đề, đã đưa lên mạng những thông tin không chính xác về việc dự án chậm tiến độ hàng chục năm do Chủ đầu tư không có năng lực,…

2./        Khó khăn trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai:

Hiện nay, trong bối cảnh Dự án kéo dài do công tác BT, GPMB triển khai chậm, chính sách pháp luật đất đai nhiều lần thay đổi dẫn đến việc xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại của Dự án gặp vướng mắc. Theo đó, một số diện tích đã được GPMB và bàn giao đất thực địa vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ảnh hưởng đến công tác kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

Ảnh: Một số khu vực đã bồi thường nhưng chưa được giao đất

Theo nguyện vọng và đề xuất của Doanh nghiệp ngày 28/12/2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Văn bản số 13503/UBND-VP gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc xác định tiền sử dụng đất đối với diện tích còn lại của Dự án. Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có chỉ đạo tại Công văn số 864/VPCP-NN ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính hướng dẫn tỉnh thực hiện xác định giá đất của Dự án. Vì vậy, ngày 31/5/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Đoàn công tác với sự tham gia của các Bộ, Ngành để làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về các nội dung liên quan đến Dự án Khu Trung tâm Chí Linh.

Về phía địa phương, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình làm việc đã có nhiều văn bản góp ý dự thảo báo cáo. Tiếp theo, để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì, kiểm tra, rà soát và dự thảo báo cáo để UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Ảnh: Chính quyền Thành phố tổ chức họp dân về dự án.

Trải qua gần 2 năm kiểm tra, rà soát và xin ý kiến của các Bộ, Ngành liên quan (trong đó bao gồm ý kiến của Bộ Tư pháp và Thanh tra Chính phủ), Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có Báo cáo số 28/BC-BTNMT ngày 14/4/2021 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung tâm Chí Linh. Nội dung báo cáo đã nêu rõ toàn bộ quá trình thực hiện Dự án từ khi được Thủ tướng Chính phủ giao đất đến nay, đánh giá những việc đã làm được, những vấn đề còn tồn tại, làm rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư và Nhà nước và đề xuất giải pháp xử lý liên quan việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích chưa bàn giao thực địa của Dự án Khu Trung tâm Chí Linh.

Tuy nhiên, nội dung đề xuất nêu trên chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận mà Chính phủ lại ban hành Văn bản số 3823/VPCP-NN ngày 09/6/2021 yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, xác định rõ đúng sai trong quá trình triển khai Dự án.

Căn cứ quá trình triển khai Dự án, có thể khẳng định DIC Corp đã hoàn thành trách nhiệm của Chủ đầu tư và luôn thực hiện đúng các quy định của Nhà nước. Mặt khác, trong quá trình hoạt động, DIC Corp chịu sự kiểm tra thường xuyên của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước, và các cơ quan này đều khẳng định việc thực hiện đầu tư và triển khai các Dự án của DIC Corp là phù hợp với quy định của pháp luật.

Hiện nay, DIC Corp vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để rà soát theo chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 3823/VPCP-NN nêu trên, tuy nhiên việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến các thủ tục pháp lý khác của dự án Khu Trung tâm Chí Linh nói chung và các Dự án thành phần nói riêng.

3./ Trăn trở và cam kết của Lãnh đạo Tổng Công ty:

            Dự án Khu Trung tâm Chí Linh là Dự án Khu đô thị đầu tiên mà DIC Corp triển khai đầu tư. Đây là dự án mang nhiều tâm huyết nhất của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, đặc biệt là Người đứng đầu doanh nghiệp – Doanh nhân Nguyễn Thiện Tuấn với khát khao là tạo ra một khu đô thị đồng bộ, hiện đại và đáng sống đầu tiên của Tp. Vũng Tàu nói riêng và khu vực Miền Nam nói chung.

 

Ảnh: Phối cảnh tổng thể toàn dự án.

Tuy nhiên, sau hơn 20 năm triển khai thực hiện, trải qua rất nhiều khó khăn vất vả, đến nay dự án Khu Trung tâm Chí Linh mới đầu tư hoàn chỉnh được khoảng 75%. Là người sáng lập Tập đoàn DIC và người đặt nền móng, viên gạch đầu tiên để đầu tư xây dựng Dự án, Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn đã dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình với nhiều đêm thức trắng, trăn trở để tìm ra các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, để hiện thực hóa ước mơ cháy bỏng của một thời trai trẻ.

Ảnh: Một góc Khu Trung tâm đô thị Chí Linh trong buổi sớm mai

 Rất nhiều giải pháp đã được đề xuất, được triển khai, thậm chí doanh nghiệp sẵn sàng tập trung nguồn lực, hy sinh toàn bộ lợi nhuận để có thể hoàn thành dự án nhưng lực bất tòng tâm vì những khó khăn vướng mắc của Dự án là do các nguyên nhân khách quan, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của địa phương chứ không chỉ cần sự nỗ lực tối đa của DIC Corp.

Vì vậy, nỗi niềm trăn trở về khả năng hoàn thành dự án vẫn canh cánh trong tim Người Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn DIC. Trong rất nhiều cuộc họp, Chủ tịch đã nêu rõ quyết tâm xuyên suốt, truyền lửa cho thế hệ Lãnh đạo kế cận về trách nhiệm phải hoàn thành Dự án Khu Trung tâm Chí Linh.

 (Hết)

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Tư vấn liên hệ
01
02
03
04
icon zalo
Go Top