Chí Linh Center

Chí Linh Center

Chí Linh Center

Đảng bộ Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC), trong nhiệm kỳ 2015-2020

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG BÌNH QUÂN TRÊN 10%/NĂM

          Được thành lập năm 1990, trải qua gần 30 năm hoạt động, từ một công ty nhỏ trực thuộc Bộ Xây dựng của tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu, Tập đoàn DIC đã vươn lên mạnh mẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành Xây dựng Việt Nam, luôn tiên phong trong việc phát triển các khu đô thị mới, các dự án bất động sản tại các thành phố vệ tinh, tạo dựng cộng đồng cư dân mới, văn minh và hiện đại. Các công trình hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, hồ nước... trong mọi dự án của Tập đoàn DIC đều được chú trọng nhằm tạo nên phong cách sống xanh lý tưởng, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân, vì một cộng đồng bền vững và nhân văn.

 

Chung cư Vũng Tàu Gateway là dự án trọng điểm của Tập đoàn DIC tại tỉnh BR-VT.

          Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn DIC cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cùng các tổ chức đảng trong doanh nghiệp phát huy được vai trò chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên người lao động cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác SXKD là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ quan tâm hàng đầu. Theo đó, Đảng bộ, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thực hiện và duy trì tốt sự phối hợp trong điều hành, quản lý, luôn cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và Ban cán sự Đảng bộ Xây dựng thành chương trình hành động cụ thể và hiệu quả.

Công tác sản xuất kinh doanh là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ Tập đoàn DIC quan tâm hàng đầu.

Các dự án trọng điểm do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư được triển khai nhanh gọn, đáp ứng tiến độ và chất lượng, nhanh chóng được đưa vào khai thác kinh doanh. Từ đó, tạo ra lợi nhuận và việc làm, thu nhập cho người lao động và tạo uy tín, được Nhà nước tin tưởng giao những dự án lớn, trọng điểm của Quốc gia, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, điều hành và trình độ tay nghề công nhân lao động. Bằng chiến lược SXKD bài bản, hiệu quả sản xuất của Tập đoàn DIC tăng đều mỗi năm, mức tăng trưởng bình quân trong doanh nghiệp đạt trên 10%/năm.

          “Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cổ phần hóa các DN có vốn Nhà nước, phát triển mô hình kinh tế tự chủ, ngày 28/11/2017, DIC đã thực hiện thoái toàn bộ vốn chủ sở hữu chủ (Bộ Xây dựng) chính thức trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân, tình hình sản xuất ổn định và phát triển”, ông Nguyễn Thiện Tuấn nói. Sau khi thoái vốn, Tập đoàn DIC tập trung trung tái cấu trúc theo hướng: Tinh giản – Chuyên  nghiệp – Hiệu quả. Với tầm nhìn chiến lược nhạy bén, hệ thống quản trị thay đổi linh hoạt và phù hợp với mô hình kinh doanh từng giai đoạn, Tập đoàn DIC đã tạo nên một bộ máy tổ chức vững chắc, trở thành thương hiệu uy tín và thân thiện hàng đầu với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, Đảng ủy, lãnh đạo DN luôn chú trọng đến công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác vệ sinh an toàn lao động cũng như các chính sách cho cán bộ, công nhân viên trong công ty. Hiện nay, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8.750.000 đồng/người/tháng, tăng 143,9% (chưa tính các khoản tiền thưởng); giải quyết công ăn việc làm cho hơn 6.000 người, mức cổ tức hàng năm đạt từ 10% trở lên; đóng góp cho các quỹ xã hội từ thiện với tổng số tiền 51,1 tỷ đồng, tăng 146,42% so với đầu nhiệm kỳ.

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Về xây dựng Đảng, trong suốt nhiệm kỳ, Đảng bộ đã triển khai, quán triệt, học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, các cấp đến đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ với 24 lớp/7.680 lượt cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia. Sau học tập, quán triệt, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch của DN thực hiện nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối. Chương trình hành động đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối; lấy việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành đường lối chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước làm mục tiêu phấn đấu trong cán bộ, đảng viên, người lao động góp phần hoàn thành mục tiêu chính trị trong Tổng công ty.

Các hoạt động xây dựng Đảng cũng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết trung ương về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Đảng bộ Tập đoàn DIC và cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm chính trị của tổ chức Đảng, đoàn thể; qua đó góp phần giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong DIC Group hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng DN ngày càng phát triển bền vững.

Tính đến cuối nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ có Tổng số ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ 15 đồng chí, 47 chi ủy viên; 14 chi bộ trực thuộc với 298 đảng viên (tăng 21 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ), trong đó đảng viên nữ 67 đồng chí, chiếm 21,48% so với tổng số đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 86 đối tượng ưu tú đi bồi dưỡng lớp đối tượng Đảng và kết nạp 58/60 đảng viên mới, đạt 96,67% chỉ tiêu, kế hoạch Đảng ủy khối giao.

Trong nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng bộ Tập đoàn DIC đã kết nạp 58 Đảng viên viên mới, đạt gần 97% chỉ tiêu kế hoạch Đảng ủy Khối giao.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cùng các tổ chức đảng trong Tập đoàn DIC đã phát huy được vai trò chính trị, lãnh đạo, hầu hết cán bộ, đảng viên và người lao động nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và quyết tâm của Bộ Chính trị, Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong giai đoạn hiện nay. Cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của mình đối với việc bảo vệ và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,... không phát hiện có vấn đề về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn cho biết, với lợi thế sẵn có, BR-VT và các địa phương trong nước sẽ tiếp tục thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư phát triển, tạo thuận lợi cho DN có thể mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, là cơ hội để Tập đoàn DIC tiếp cận đầu tư, liên doanh, liên kết. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tập đoàn DIC tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc lãnh đạo đơn vị, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định, xây dựng DN ngày càng phát triển, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra.


5 năm qua, Đảng bộ Tập đoàn DIC đã lãnh đạo DN hoàn thành cơ bản các mục tiêu sản xuất kinh doanh, đạt mức tăng trưởng bình quân trên 10%/năm. Tổng doanh thu đạt 26.796,6/15.642 tỷ đồng, tăng 171,3% so với đầu nhiệm kỳ; lợi nhuận đạt 1.682,3/1.566,095 tỷ đồng; tăng 107,42% so với đầu nhiệm kỳ; nộp ngân sách 1.868,4/1.242,6 tỷ đồng; tăng 150,3%.


Trong những năm qua, một số đơn vị và cá nhân trong Tập đoàn DIC đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng; UBND các tỉnh và các đoàn thể, hiệp hội tổ chức kinh tế trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao động các loại; Cờ thi đua; Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen; giải thưởng Ngọn Hải Đăng, Sao vàng Đất Việt...

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Tư vấn liên hệ
01
02
03
04
icon zalo
Go Top